beats by dre cheap

HRONOLOGIJA SREDNJEVJEKOVNIH BOSANSKIH RUKOPISA

http://www.slideshare.net/vaskasotirovdjukic/tragom-pisane-batine-bih-hronologija-bosanskih-rukopisa-1215-vijeka


     

1.

Grškovićev odlomak Apostola

početak 12. vijeka

Najstarija 4 odlomka pergamenta
na glagoljici; na marginama ćirilica iz kasnijeg doba

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/GrskovicevOdlomakApostola
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1411117039164700&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/42Lfp0Ju6IU

2.

Mihanovićev odlomak Apostola

12. vijek

2 lista pergamenta
na poluobloj glagoljici

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/MihanovicevOdlomakApostola

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1412929975650073&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/rQaNRexWD6w

3.

Miroslavljevo evanđelje

12. vijek

Oko 1180. godine (doba Kulina bana), 362 lista pergamenta
na ustavnoj bosančici

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/MiroslavljevoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415244895418581&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/4_ZdrB9pycA

4.

Splitski odlomak glagoljskog misala

13. vijek

1 list pergamenta na poluobloj glagoljici

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/SplitskiOdlomakGlagoljskogMisala

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1423299674613103&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/CNlcCoBGBlk

5.

Grigorovič-Giljferding evanđelje

13. vijek

Najstariji odlomak pisan na bosančici, sačuvano 8 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/GrigorovicGiljferdingEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1424121057864298&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/KKA7GmnUvq8

6.

Sofijsko evanđelje

13-14. vijek

Tri različita odlomka sa kraja 13.

i početka 14. vijeka pisanih na bosančici

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/SofijskoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1422997494643321&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/_pHJHorv9Mc

7.

Giljferdingov apostol

14. vijek

Sačuvana 302 lista pergamenta sa početka 14. vijeka ispisana poluustavnom bosančicom sa glagoljske matrice

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/GiljferdingovApostol

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1411115279164876&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/LL8p3oKRkcc

8.

Divoševo evanđelje

14. vijek

Pisan 1330. godine na bosančici i to nelijepim ustavom, usred ćirilskog teksta umetnuta je glagoljica a sačuvano je 187 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/DivosevoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1411107832498954&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/bw1xf6SW7l0

9.

Manojlovo evanđelje

14. vijek

Oko 1330. godine (isti pisar kao i Divoševo evanđelje), pisan na poluustavnoj bosančici, sačuvano 32 lista pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/ManojlovoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1412882632321474&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/l0RAeh1Hnxg

10.

Vrutočko evanđelje

14. vijek

Pisan 1375. godine poluustavnom bosančicom, sačuvano 157 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/VrutockoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1423358181273919&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/49-sJ-QIhNs

11.

Četveroevanđelje
iz Dovolje

14. vijek

Pisan između 1387.-1389. godine na papiru sa vodenim znakom (po njemu je određen period) na poluustavnoj bosančici, sačuvano 114 listova papira.

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/CetveroevanEljeIzDovolje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1411113102498427&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/hk7TZZwBpzc

12.

Pripkovićevo evanđelje

14. vijek

Druga polovina 14. vijeka, pisan bosančicom, sačuvano 260 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/PripkovicevoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415246982085039&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/tI1_vROL3Hg

13.

Batalovo evanđelje

14. vijek

Napisano je 1393. godine na bosančici, sačuvana su 4 lista pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/BatalovoEvanElje?authkey=Gv1sRgCLuPo7et94OIVg

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415242745418796&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/MSf-mE0kXWU

14.

Srećkovićevo evanđelje

14. vijek

Krajem 14. vijeka pisano na bosančici, imao je 186 listova peramenata, ali je izgubljen

Vidi:

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/wAAir9-lFC8

15.

Daničićevo evanđelje

14-15. vijek

Bilo je sačuvano 199 listova ispisanih bosančicom na pergamentu, ali je sve to izgorilo 1941.

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/DanicicevoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415241525418918&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/71OfHbE6akI

16.

Treće beogradsko evanđelje

14-15. vijek

Sačuvano je bilo 136 listova pergamenata ispisanih bosačicom, ali je sve to izgorilo 1941.

Vidi:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1423312494611821&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/bkcQ-wLGdjo

17.

Kopitarovo evanđelje

14-15. vijek

Pisan je poluustavnom bosančicom na 225 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/Kopitarovo

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1412417379034666&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/06LURBxh9BM

18.

Nikoljsko evanđelje

14-15. vijek

Oko 1400. Godine, uska poluustavna bosančica je sačuvana 147 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/Nikoljsko

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415233252086412&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/urFhe1XyE7s

19.

Čajničko evanđelje

14-15. vijek

Poluustavna bosančica sa glagoljicom pisana je na tankom pergamentau, sačuvano 167 listova

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/CajnickoEvanElje

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1411074835835587&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/-D2C5Ks8VNw

20.

Beogradski Apostol

14-15. vijek

Pisan između 1372.-1408. godine na papiru (vodeni znak odgovara ovom periodu), na kurzivnoj bosančici koja se miješa sa glagoljicom i grčkim slovima, sačuvano 258 listova

Vidi:

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/MSf-mE0kXWU


21.

Hrvojev misal

15. vijek

Pisan je 1403.-1404. godine na uglatoj hrvatskoj glagoljici, sačuvano je 247 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/HrvojevMisal

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1411123172497420&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/fHTM5xBbSxg

22.

Hvalov zbornik

15. vijek

Napisan je 1404. godine na sitnoj, kaligrafskoj bosančici, sačuvano je 359 listova pergamenta

Vidi:

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/HvalovZbornik

&

Tragom pisane baštine BiH
http://tpbbih.blogger.ba
10/12/2014 08:00