beats by dre cheap

Batalo i gospoja Resa

Istoričar I. Ruvarac se, takođe, zainteresirao za zapis, pa

je utvrdio da je “gospoja Resa” kći Vukca Hrvatinića,

vojvode bosanskog, prema tome i sestra vojvode Hrvoja

Vukčića Hrvatinića, a identificirao je i oba njena druga

brata kao istorijske ličnosti. Sana i Lašva su župe, a i

grad Toričan pominje se u dokumetnima, istina, tek

1503. godine. S druge strane, Stanko Kromirjanin izričito

kaže da je kodeks “prikazao” starcu Radinu, a kako se

zna da je titula starac vezana za hijerarhijski stepen u

Crkvi bosanskoj, jasno je da je jevanđelje na neki način

odobrio starac Radin, što je izravan dokaz o pripadnosti i

pisara i vlasnika kodeksa Crkvi bosanskoj.

 


Kuna, Herta. Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo : Forum Bosnae , 2008. Vol. 45/08., str. 135 http://www.ifbosna.org.ba


Vidi: Batalovo evanđelje

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/BatalovoEvanElje?authkey=Gv1sRgCLuPo7et94OIVg

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415242745418796&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/MSf-mE0kXWU

Tragom pisane baštine BiH
http://tpbbih.blogger.ba
17/12/2014 06:52