beats by dre cheap

Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika (mauzolej)

Batalovu grobnicu (mauzolej) je 1915. godine otkrio kapetan Teplý na

uzvišenju Crkvine. Crkvine predstavljaju višeslojno arheološko

područje koje datira u kulturno-povijesnom kontinuitetu od neolita i

eneolita, pa preko ranorimske nekropole i kasnoantičkog mauzoleja do

kraja 14. st. Batalova grobnica je prvobitno bila smještena u objekt

(mauzolej) kvadratne osnove (dimenzija 5,80 x 5,80 m) sa trijemom

(dimenzija 7,20 x 3,10 m). U vrijeme prvih arheoloških istraživanja

1915. godine oko grobnice su zatečeni ostaci zidova mauzoleja, visine

80-85 cm, i velike količine razbacanih sedrenih blokova.

Na blokovima su primijećene slikarske dekoracije živih boja. Oko

mauzoleja je bilo manje dvorište opasano sa svih strana iskopanim

jarkom, tako da je objekt podsjećao na malo utvrđenje. Pokojnik je

sahranjen u kamenom sarkofagu od pješčara i položen u dvostruku

zidanu raku (dimenzija 2,05x1,05x1,26 m). Glava pokojnika je bila

okrenuta prema zdjelici udubljenoj u gornjem uglu sarkofaga. U

zidovima grobnice, iznad sarkofaga, bile su učvršćene konzole koje su

držale unutarnju pokrovnu ploču. Na taj način raka je na prvi pogled

izgledala prazna i zaštićena od pljačkaša. Ispod ploče je pronađena

tekstilna zavjesa pričvršćena željeznim čavlima.


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=2531


Vidi: Batalovo evanđelje

https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/BatalovoEvanElje?authkey=Gv1sRgCLuPo7et94OIVg

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415242745418796&type=1

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/MSf-mE0kXWU

Tragom pisane baštine BiH
http://tpbbih.blogger.ba
17/12/2014 06:57