beats by dre cheap

Bogumili i narodno pismo

Njegujući narodno pismo, vjerujući u patrijarhalne

predaje svog praslavenskog podrijetla, živeći u družbama,

za koje je kršćanska zajednica bila prije svega

ekonomska podloga (sazdana na jednakost prava i

dužnosti), smatrajući sva objavljenja crkvene i feudalne

vlasti đavolskom pojavom, bogumili predstavljaju kod nas

kontinuum onih primitivnih prasnaga koje nisu htjele da se

podrede organiziranom nasilju feudalnih baruna, ni

rimskih, ni bizantinskih biskupa. Preslabi da se politički

održe, oni su nakon vjekovne borbe nestali kao tolike

sekte od balkansko-tračkih provincija do Irske i od

Praga dp Lanquedoca.


Krleža, Miroslav. Krleža o religiji. Sarajevo : Oslobođenje, 1982. Str. 99


Vidi: Beogradski Apostol

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/-wWOoGlHLs4

Tragom pisane baštine BiH
http://tpbbih.blogger.ba
19/12/2014 05:58