beats by dre cheap

PRIPKOVIĆEVO EVANĐELJE

Evanđelje Tvrtka Pripkovića, po Herti Kuni, potiče iz druge polovine 14. vijeka, dok ga drugi naučnici smještaju na prijelazu 14. i 15. vijeka. Spada u one rijetke bosanske kodekse koji su sačuvani gotovo u cjelosti. Iako se oštećene korice i nedostaju prvih 8 listova, dok je list 228 izrezan a 260 prazan, danas je sačuvano ukupno 260 listova pergamenta koji su slabo iluminirani. Pisano je bosančicom na ikavici sa dosta morfoloških arhaizama. Četiri evanđelja su u cjelosti sačuvana; na listu 80 se nalazi simbol evanđeliste Marka – lav sa kratkim bilješkama koje nema u drugim bosanskim četveroevanđeljima. Po paleografskim osobinama veoma je sličan Sofijskom evanđelju.

Zahvaljujući sačuvanom kolofonu, poznato je da se pisar zove Tvrtko Pripković i da je pripadnik Crkve bosanske, te da je zbog toga, ispod kolofona, neki pravoslavni sveštenik dodao oko 16. vijeka: “i bog zna neka je to svinja bila”, što se odnosi na bogumila pisara.

Giljferding je pronašao ovo evanđelje u Pljevljima (Taslidži) na Sandžaku, a u svojoj bilješci notirao je i kolofon. Zaveden je u sklopu Giljferdingove zbirke – Rukopisni odjel GPB u Lenjingradu kao Evanđelje No 6.


Facebook album - Pripkovićevo evanđelje
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1415246982085039&type=1


Google grupa Tragom pisane baštine BiH – Pripkovićevo evanđelje

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/tI1_vROL3Hg


Picasa album – Pripkovićevo evanđelje
https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/PripkovicevoEvanElje


Tragom pisane baštine BiH
http://tpbbih.blogger.ba
16/01/2015 10:09