beats by dre cheap

SOFIJSKO EVANĐELJE

Ni ovaj kodeks nije sačuvan u cjelosti, nego u tri odvojena odlomka koji potiču iz različitih perioda. Svi odlomci su oštećeni, pisani su na pergamentu, tekst je jednostupačan i pisan bosančicom, a iluminacije su jednostavni crveni inicijali i ukrasne pletenice.

Prvi odlomak potiče iz 14. vijeka i sadrži Evanđelje po Matiji i Marku, a sačuvano je 51 list.

Drugi odlomak potiče iz 13. vijeka i sadrži Evanđelje po Marku od kojeg je sačuvano 6 listova.

Treći odlomak potiče takođe iz 13. vijeka i sadrži Evanđelje po Jovanu, ali su sačuvana samo 2 lista.

Prvi i drugi odlomak su poklonili St. Georgiev i Pantev iz Tetevena u Bugarskoj Biblioteci “Sv. Kiril i Metodije” u Sofiji gdje se čuvaju pod signaturom br. 23 i br. 468. Treći odlomak se čuva u Biblioteci kulturnog kluba “Georgi Dimitrov” u Plevenu sa signaturom 091/180, te je zato poznat kao Plevenski listići, a najviše liči na Pripkovićevo evanđelje.


Facebook album - Sofijsko evanđelje
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1422997494643321&type=1


Google grupa Tragom pisane baštine BiH – Sofijsko evanđelje

https://groups.google.com/forum/#!topic/tragom-pisane-bastine-bih/_pHJHorv9Mc


Picasa album - Sofijsko evanđelje
https://picasaweb.google.com/115156917274675590086/SofijskoEvanElje


Tragom pisane baštine BiH
http://tpbbih.blogger.ba
16/01/2015 10:13